ادغام و تملیک (M & A) یک اصطلاح کلی است که به تحکیم شرکت و یا دارایی ها اشاره دارد، هر چند بنا به پویایی‌هایی که در محیط کسب و کار وجود دارد، ادغام و قبضۀ مالکیت همواره اتفاق می‌افتد اما در سال‌های اخیر و با توجه به وضعیت اقتصادی پیش­آمده و سیاست­های استراتژیک اقتصادی دولت ج.ا.او نیاز شرکت­ها به تأمین منابع مالی تازه، (داخلی و بین­المللی) جهت پیاده سازی طرح­های توسعه­ای خود،  فضای کاری گسترده ای در این حوزه ایجاد شده است در این راستا شرکت تأمین سرمایه تمدن می تواند مشتریان خود را از مرحلۀ اتخاذ استراتژی های مرتبط تا انجام تمامی رویه های قانونی و اجرایی همراهی نماید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید