به طور کلی می‌توان ارزشﮔﺬاری را وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دانست که نیاز به طی این  فرآیند در شرکت­ها و یا پروژه­ها می­تواند به یکی از دلایل ذیل مطرح می­گردد:

—انتقال مالکیت و تغییرات سرمایه در شرکت‌های غیربورسی –  انتقال مالکیت بلوکی در شرکت‌های بورسی

—مدیریت فعال پورتفوی سهام در بورس –  عرضه اولیه سهام

—ادغام و تملیک –  ارزیابی ثروت

—ارائه دادن شاخص‌های ارزیابی –  اتخاذ استراتژی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و …

—وثیقه وام‌ها

در ارزش‌گذاری هر شرکت، روش‌های متعددی قابل استفاده است که عمدتاً برگرفته‌ از رویکردهایی هستند که تحت عنوان مبانی اصلی ارزش‌گذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها شناخته می‌شوند از جمله رویکرد مبتنی بر دارایی، رویکرد مبتنی بر بازار، رویکرد مبتنی بر درآمد، و رویکرد مبتنی بر قیمت‌گذاری حق‌اختیار.

شرکت تأمین‌ سرمایه تمدن در راستای ارائه خدمات بانکداری سرمایه گذاری و با تکیه بر دانش و مهارت نیروهای متخصص خود، قادر به ارائه خدمات ارزش ‌گذاری معتبر و مطلوب به کلیه مشتریان خود می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید