در راستا حفظ اصول حاکمیت شرکتی، شرکت تأمین سرمایه تمدن به صورت دوره ای اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت می نماید. جزئیات اطلاعات مربوط به آخرین دوره مالی شرکت را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید.

—۶—-۳۱–۱۴۰۰

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید