صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر صندوق های سرمایه گذاری ای   هستند که پول سرمایه گذارانی را مدیریت می کند که تمایل دارند در شرکت ها ی نو پای کوچک و متوسط  با فرصت رشد سریع سرمایه گذاری کنند، ((صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعۀ فناوری آرمانی )) نیز از این نوع صندوق ها می باشد.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال رشد فناور  نوپا دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است.

لینک سایت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعۀ فناوری آرمانی: armanivc.com

در عصر فرا صنعتی دانش و تخصص منشأ منحصر به فرد مزیت رقابتی است و تجاری سازی ایده‏ ها و دارایی های فکریِ مخترعین، افراد خلاق و نوآور زمینه‏ ساز موفقیت در عرصۀ اقتصادی می باشد.
شرکت تأمین سرمایۀ تمدن در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و ایجاد حلقۀ بین علم و صنعت در زمینۀ تجاری سازیِ دارایی های فکری اقدام  به ارائۀ خدمات متفاوت از جمله انجام مطالعات اقتصادی در زمینۀ قابلیت تجاری سازی دارایی فکری، تهیۀ برنامۀ کسب و کار بر مبنای آن، ارزش گذاری  دارایی فکری، ارائۀ استراتژی در مورد نحوۀ انجام کسب و کار و بازاریابی دارایی های فکری می نماید که ارائۀ خدمات یاد شده به طور عمده با رویکرد عرضۀ دارایی فکری در “بازار دارایی های فکری فرابورس ایران” صورت می گیرد. همچنین شرکت تأمین سرمایۀ تمدن آمادگی دارد تا در این زمینه با سرمایه‏ گذاران مخاطره پذیر و یا صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر نیز همکاری نماید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید