یکی از روش‌های پیش‌روی شرکت‌ها برای توسعه ی فعالیت ها ،طرح های جدید و تامین نقدینگی لازم برای اجرایی­سازی پروژه­ها، اقدام به افزایش سرمایه می باشد.

شایان ذکر است، این فرآیند به پیشنهاد سهامداران، هیئت مدیره و با بررسی و رای گیری در مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد، انواع روش های افزایش سرمایه به صورت ذیل می باشد:

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته

۲- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی

۱-۲-افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران با استفاده از حق تقدم سهامداران قبلی شرکت

۲-۲-افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی با سلب حق تقدم سهامداران قبلی شرکت

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرحهای بزرگ اقتصادی دارد وعمده ترین دلیل تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و یا تأسیس شرکت سهامی عام در بازار سرمایه، استفاده از این بازار و مزایای آن می باشد.شرکت تأمین‌سرمایه تمدن، رسالت خود می‌بیند نسبت به ارائه خدمات مشاوره به مشتریان خود در خصوص اجرای فرآیند عملیاتی تأسیس و همچنین فرآیند تبدیل شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی‌خاص به عام و اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید

بازار سرمایه به عنوان یکی از اهرم های  جذب منابع مالی، می­تواند تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌ها را تسهیل بخشد. شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران به عنوان مهمترین ارکان اجرایی بازار سرمایه، با پذیرش شرکت‌ها در بازارهای موجود، براساس شرایط تعریف شده، بسترهای لازم جهت بهره‌گیری بنگاه‌های اقتصادی از فرصت‌های موجود را فراهم نموده‌اند.

 

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان :

موضوع فعالیت این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران، ساخت پروژه ساختمانی از محل وجوه جمع‌آوری‌شده است که در پایان عمر صندوق واحدهای ساختمانی پروژه یادشده به فروش رفته و درنهایت عواید ناشی از آن میان سرمایه‌گذاران تقسیم می­گردد.

هدف از تشکیل این نوع از صندوق­ها، اجرا و یا تکمیل پروژه­های ساختمانی به‌وسیله سرمایه‌گذاران از طریق بازار سرمایه است. در پایان دورۀ ساخت پروژه­های موضوع این صندوق­ها، واحدهای ساختمانی صندوق با رعایت مقررات، مطابق رویه‌ای که به تائید سازمان می­رسد، فروخته یا پیش­فروش می­شوند و عمر صندوق پایان پذیرفته و باسرمایه ­گذاران تسویه صورت می­گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه:

یکی از انواع صندوق­هایی است که از جمع­ آوری سرمایه ­های کوچک اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور سرمایه ­گذاری در پروژه­های احداث و یا توسعه ­ای ایجاد می­شود. این صندوق­ها امکان استفاده سرمایه ­گذاران خرد، از فرصت­های سرمایه ­گذاری در پروژه­ های بزرگ و درآمدزا را فراهم ­آورده و منابع مالی جمع‌آوری‌شده در صندوق با مدیریت واحد تخصصی در پروژه­های سرمایه­ گذاری بلندمدت و درآمدزا صرف می­شود. در این نوع تأمین مالی با تشکیل شرکت پروژه، منابع جمع ­آوری شده به صورت متمرکز به اجرایی­ سازی پروژۀ مشخص شده می­ پرازد. یکی از مزایای تأسیس این صندوق این است که در پایان دورۀ تأسیس و اجرایی­ سازی پروژۀ موضوع تأمین مالی این امکان وجود دارد که شرکت پروژه تبدیل به شرکت سهامی عام شده و دارندگان واحدهای صندوق، درشرکت مذکور سهامدار شوند. در این حالت واحد ها به سهام شرکتی با عمر نامحدود تبدیل شده و این امکان وجود خواهد داشت که سهام در دست سهامداران جدید در بازار متشکل ( بورس/ فرابورس) معامله گردند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید