تصمیم‌گیری‌های مالی

 در آموزشی

تصمیم گیری‌های مالی به دو صورت انجام می‌شود:

۱- “فردی” Individual به طور مثال پرداخت شهریه دانشگاه
۲- “در سطح کارخانه” Companies

این تصمیم‌ها با هدف افزایش سرمایه صورت می‌گیرد؛

در تصمیم‌گیری‌های مالی چهار اصل ” Principles ” وجود دارد:

۱- ارزش زمانی پول

۲- مبادله بین خطر و بازده: برای داشتن بازده بیشتر نیازمند قبول خطر بیشتری هستیم. به عنوان نمونه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی از این نوع محسوب می‌شود که هدف آن پذیرش خطر بالاتر در قبال بازدهی اقتصادی بیشتر است و در مقابل می‌توان صندوق سپاس را مثال زد؛ سرمایه گذاری در این صندوق بدون خطر نیست اما با توجه به نوع سرمایه‌گذاری آن و مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، برای افرادی که تمایل به خطر پایین‌تری دارند، مناسب است.

۳- جریان نقدینگی: میزان نقدینگی که بعد از گرفتن مالیات در زمان مشخص از دارایی باقی می‌ماند.
در واقع ارزش یک دارایی، جریان نقدینگی‌ای است که در طول دوران عمرش تولید می‌کند.

۴- قیمت‌های بازار: قیمت‌های بازار منعکس کننده اطلاعات بازار است؛ افراد نسبت به اطلاعاتی که کسب می‌کنند، میزان عرضه و تقاضای خود را تغییر می‌دهند و این قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند.

بازارهای مالی

۱- بازار پول (اسناد خزانه، پذیرش بانکی، اوراق تجاری، گواهی سپرده)

۲- بازار سرمایه (سهام: عادی_ ممتاز، اوراق قرضه: دولتی_ شرکتی_ تجاری_ خارجی_ شهرداری، اوراق مشارکت)
برای نمونه صندوق سرمایه گذاری سپاس، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق در دو نوع عادی و ممتاز ارائه می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود کنند که به استناد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، انواع سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

اینکه از کدام بازار مالی استفاده می‌کنیم بستگی به میزان خطر پذیری ما دارد.

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

صندوق