مدیریت دارایی و سرمایه گذاری

افراد در زندگی خود تصمیمات مختلفی میگیرند، یکی از تصمیمات مهم در طول زندگی افراد تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است. افراد برای ایجاد اطمینان و تأمین آتیه خانواده خود، از مصرف فعلی صرفنظر می کنند و وجوه خود را برای آینده ای بهتر سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در زمینه های مختلفی مانند: بانک، املاک، طلا، کسب وکار، سهام و غیره صورت می گیرد. درتصمیمات سرمایه گذاری افراد به دو عامل ریسک و بازده توجه دارند. در انتخاب از بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری، افراد به دنبال گزینه ای می باشند که با ریسک یکسان، بازدهی بیشتر بدست آورند و یا برای بدست آوردن همان بازدهی، ریسک کمتری متحمل شوند و این موضوع تصمیمات سرمایه گذاری را با یک امر چالش برانگیز تبدیل می کند.

یکی از خدمات شرکت تامین سرمایه تمدن کمک به افراد در زمینه مدیریت سبد دارایی آنها می باشد. مدیریت داراییها به مجموعه ای از فرآیندهای روش مند برای نگهداری، به کارگیری و توسعه کلیه داراییها اطلاق می گردد و در نهایت کلیه داراییها را بهینه می کند. مدیریت داراییها چارچوبی را برای طراحی و پیاده سازی  برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت آینده مشخص می نماید.

به طور ساده، هدف از این کار افزایش ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در این راستا شرکت تامین سرمایه تمدن به افراد صاحب سرمایه، در مدیریت دارایی های خود خدمات حرفه ای ارائه می کند .

خدمات مدیریت دارایی و سرمایه گذاری عبارت از مدیریت سرمایه گذاریهای اشخاص توسط شرکتهای خدمات مالی، به ویژه شرکتهای تامین سرمایه می باشد . در این خدمات شرکت به نیابت از مشتری اقدام به سرمایه گذاری در طیف متنوعی از داراییها مینماید. شرکتهای مالی مانند تامین سرمایه ها با بهره گیری از نیروهای متخصص در این حوزه،مکانیزمهای سرمایه گذاری را متناسب با اهداف، سطح ریسک پذیری اشخاص و نیازهای مالی آنها تدوین نموده و تلاش مینمایند حداکثر بازده متناسب با ریسک پذیرفته شده را برای مشتریان ایجاد کنند.

شرکت تامین سرمایه تمدن راهکارهای متنوعی در راستای ارائه خدمات مدیریت دارایی و سرمایه گذاری کارآمد به مشتریان با اهداف و ریسک پذیری متفاوت فراهم نموده است. این شرکت با بهره گیری از توان تخصصی خود این قابلیت را دارد که نیازهای سرمایه گذاری و مدیریت دارایی گروههای مختلف از سرمایه گذاران، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برآورده نماید. از جمله راهکارهای ارائه شده توسط شرکت تامین سرمایه تمدن در این حوزه عبارت است از:

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

یکی از فعالیتهای اصلی شرکت تامین سرمایه تمدن در حوزه مدیریت دارایی و سرمایه گذاری، تاسیس، راه اندازی و مدیریت انواع صندوقهای سرمایه گذاری متناسب با خواسته و نیازهای سرمایه گذاران است.

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک یکی از انواع واسطه های مالی و از جمله نهادهایی هستند که از طریق فروش پیوسته واحدهای سرمایه گذاری(یونیت) خود به عموم مردم، سرمایه های اشخاص را تجمیع نموده و در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ابزارهای بازار پول با توجه به هدف صندوق سرمایه گذاری مینماید؛ و بدین ترتیب هریک از سرمایه گذاران به نسبت سهم خود در این مجموعه، در سود یا زیان حاصل از تغییر ارزش صندوق سرمایه گذاری مشترک شریک خواهند بود.

طبق قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا (ماده ۱ بند ۲۰):

صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند.

با توجه به اینکه فعالیت این صندوقها براساس ساختار تدوین شده در اساسنامه و امیدنامه آنها و در چارچوب نظارتهای سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد، این اطمینان برای سرمایه گذاران ایجاد میگردد که نظارت کافی بر عملکرد این صندوقها در مدیریت داراییهای صندوق وجود دارد.

از جمله مزیتهای سرمایه گذاری در صندوقهای مشترک سرمایه گذاری عبارت است از:

-وجود مدیریت حرفه ای و بهره مندی از افراد متخصص در حوزه بازار سرمایه جهت سرمایه گذاری داراییهای تحت مدیریت صندوق

-نقدشوندگی سرمایه گذاری در صندوق ها با توجه به مکانیزم های صدور و ابطال در صندوق ها و ارکان پیشبینی شده در ساختار اجرایی صندوق ها

-تجمیع منابع خرد در یک مجموعه و ایجاد صرفه جویی نسبت به مقیاس

-تنوع بخشی در سرمایه گذاری

-آسانی و سهولت در سرمایه گذاری

-نظارت و شفافیت اطلاعاتی

از سال ۱۳۸۶ فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری در ایران آغاز شده و در حال حاضر سرمایه تحت مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری بیش از بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

با در نظر گرفتن طیف های مختلف سرمایه گذاران و سطح ریسک پذیری افراد، تامین سرمایه تمدن اقدام به تاسیس و مدیریت ۱۱ صندوق در بازار سرمایه نموده،که توانسته است طیف متنوعی از سرمایه گذاران را جذب خود نماید. در حال حاضر مدیریت «صندوق گنجینه زرین شهر» به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مشترک کشور در اختیار تامین سرمایه تمدن است.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

در بازارهای توسعه یافته اوراق بهادار، به دلیل پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و افزایش چشمگیر حجم و سرعت گردش اطلاعات و تخصصی شدن فعالیت ها، استقبال از سرمایه گذاری های جمعی به ویژه در قالب انواع صندوق های سرمایه گذاری، در سال های اخیر از رشد روزافزونی برخوردار بوده است. صندوق های سرمایه گذاری از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار است.
این صندوق ها با استفاده از وجوه سرمایه گذاران، در مقیاس بزرگ سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب برای سرمایه گذاران صندوق هستند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاری خود در صندوق، در سود و زیان آن شریک می شوند. به طور کلی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به عملکرد اوراق بهادار و دیگر دارایی های موجود در سبد اوراق بهادار آنها بستگی دارد. صندوق سرمایه گذاری با درنظر گرفتن س ایق سرمایه گذاران و دامنه ریسک پذیری آنان و به منظور پاسخگویی به خواسته های سرمایه گذاران مختلف، با ساختارها و سازوکارهای مختلفی شکل گرفته اند.

یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری نوبنیان که در دهه اخیر با استقبال چشمگیری در بازار اوراق بهادار مواجه شده است، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله هستند. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، امکان پیروی از روند بازدهی یک شاخص معین یا بخشی از آن را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند و مهمترین ویژگی آنها داد و ستدپذیری واحدهای سرمایه گذاری آنها در بازار سرمایه و طی جلسات معاملاتی است. فعالیت اصلی این صندوق ها، سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا دارایی فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می شوند.

بنابراین عملکرد صندوق، به عملکرد دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می شوند. بنابراین عملکرد صندوق، به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، یک واحد صندوق قابل معامله، با قیمتی نزدیک به ارزش خالص دارایی های موجود در سبد آن و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا معامله می شود. معامله واحدهای این گروه از صندوق ها به شیوه معام ات سهام عادی، از طریق سامانه معاملاتی طی جلساتی معاملاتی بازار فرابورس ایران صورت می گیرد. صندوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی که به دنبال تخصیص دارایی ها هستند و سیاست انتخاب اوراق بهادار را دنبال نمی کنند، جذاب اند. در حال حاضر صندوق های قابل معامله می توانند در سبد متنوعی، اعم از انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند و نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده گذاری نمایند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید