دانستی‌های ضروری درباره «سرمایه‌گذاری» ـ قسمت پنجم

 در آموزشی

همه‌چیز درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری 

برای رشد و توسعه پایدار در هر کشوری وجود بازارهای پول و سرمایه کارآمد بسیار حیاتی است. به عبارت دیگر موفقیت در جذب پس‌اندازهای خرد و کلان جامعه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی بدون توجه ویژه به توسعه بازارهای مالی میسر نخواهد بود.
این امر باعث شده سرمایه‌گذارانی که در پی به‌دست آوردن سود بیشتر از سرمایه‌گذاری خود هستند ابزارها و روش‌هایی که بتواند برای رسیدن به این هدف به آنها کمک کند را توسعه دهند. یکی از این ابزارها صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن باعث گسترش بازارهای مالی در سطح ملی و بین‌المللی شده و حیطه فعالیت آنان، لزوماً محدود به مرزهای خاص جغرافیایی نمی‌شود. در این حال سرمایه‌گذاری و به‌دست آوردن حداکثر بازدهی از آن، دیگر از حیطه انجام سرمایه‌گذار فردی خارج شده چون انجام این کار علاوه‌ بر داشتن منابع مالی فراوان نیازمند داشتن تخصص کافی در این زمینه است.
این عوامل باعث شده برای به‌دست آوردن حداکثر بازدهی از پس‌اندازها، گروهی از افراد متخصص و حرفه‌ای که تمام وقت خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند، با هدایت پس‌اندازهای خرد و کلان به بازارهای پول و سرمایه حداکثر بازدهی را برای صاحبان آن به‌دست آورند.

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

درآمد ثابت