دلایل انتخاب صندوق‌ها به عنوان گزینه مطمئن برای سرمایه‌گذاری

 در آموزشی

صلاحیت حرفه ای مدیر و فعالیت صندوقها تحت نظارت سازمان بورس و با تایید و مجوز سازمان بورس انجام می شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکنی به نام متولی هستند، متولی بصورت مستمر بر عملکرد صندوق ها نظارت دارند. متولی بر کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه صندوق نظارت دارد. حسابرسی‌های شش ماهه و یک ساله توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس انجام می گیرد .

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

صندوق‌های سهامیبازار سرمایه