ساختاردهی مجدد، نوعی استراتژی شرکتی است که در آن کلیۀ ساختارهای شرکت اعم از ساختارهای قانونی، عملیاتی، مالکیتی و غیره، به منظور افزایش سودآوری و یا بهبود عملکرد سازمانی در جهت رفع نیازهای فعلی و مواجه با نیازهای آتی، دوباره سازماندهی می شود. از دیگر دلایل مهم تجدید ساختار می‌توان به تغییر ساختار سهام‌داری در اثر فرآیند ادغام و یا تملک، و حتی واکنش در برابر یک بحران و یا تغییر عمده در کسب و کار نظیر ورشکستگی، اشاره کرد. شرکت تأمین ‌سرمایه تمدن با اتکا به قابلیت‌های علمی و عملیاتی متخصصان مجرب خود، طیف وسیعی از خدمات را در حوزۀ تجدید ساختار شرکت ها ارائه می دهد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اصلاح ساختار بازاریابی، مالی و سازمانی اشاره کرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید