مقصد پول‌های خارج شده از مؤسسات غیر مجاز کجاست؟

 در اخبار و رویدادها

در ماههای اخیر و با افزایش مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چهار گروه از سرمایه‌داران، اقدام به خارج کردن سرمایه‌های خود از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کرده‌اند. این چهار دسته شامل سرمایه‌گذاران خرد، سرمایه‌گذاران کلان، سرمایه‌گذاران خرد متقاضی خرید مسکن مصرفی و سرمایه‌گذاران خرد متقاضی تبدیل به احسن واحدهای مسکونی است.
هم‌اکنون واسطه‌های فعال در بازار معاملات مسکن با تمرکز بر سه گروه سرمایه‌گذاران خرد (برخوردار از سرمایه‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی)، سرمایه‌گذارانی که به امید کسب سود بیشتر برای خرید مسکن مصرفی طی ماه‌های پیش رو یا تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی خود اقدام به سپرده‌گذاری در این مؤسسات کرده بودند، سعی دارند این گروه از صاحبان سرمایه را به بازار مسکن دعوت کنند.
طی روزهای گذشته، حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش مسکن از سوی واسطه‌های ملکی به‌عنوان فایل‌های «مناسب سرمایه‌گذاری» معرفی شده‌اند و در متن آگهی‌های تبلیغاتی مربوط به معرفی این فایل‌ها به بازار مسکن نیز از همین عبارت «مناسب سرمایه‌گذاری» استفاده شده است. البته خرید مسکن و درآمدزا کردن آن نیز دردسرها و مشکلات خاص خود را دارد. اگر به دنبال روشی امن و راحت برای کسب سود از سرمایه خود هستید همچنان به گزینه مطلوب «صندوق‌های سرمایه گذاری» فکر کنید. تمدن در خدمت شما است!

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید