نحوه تعیین قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

 در آموزشی

مالکیت واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق در ۲ زمان صورت می­‌گیرد. ابتدا در دوره پذیره‌نویسی اولیه و قبل از شروع فعالیت صندوق، که در این زمان هر واحد سرمایه­‌گذاری به ارزش پایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروخته می­‌شود.

مرحله دوم پس از موفقیت در جذب حداقل سرمایه در مرحله پذیره‌نویسی است که در آن صدور واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق برای متقاضیان به قیمت صدور اعلام شده یک روز پس از تکمیل فرم درخواست مربوطه نزد شعب معرفی شده در اساسنامه صورت خواهد گرفت.

در نتیجه قیمت صدور واحدهای سرمایه­‌گذاری در زمان پذیره‌نویسی معادل یک میلیون ریال و پس از آن برابر با ارزش روز واحدهای سرمایه‌­گذاری است.

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

سودشرکت‌های سرمایه‌گذاری