چرا صندوق‌های زمین و ساختمان «ناکام» شدند؟

 در آرشیو

بر اساس آمار بانک مسکن، ۱۱ صندوق زمین و ساختمان در سراسر کشور تأسیس شده‌اند اما اغلب این صندوق‌ها، به دلیل عدم تأمین سرمایه پیش‌بینی شده برای ساخت پروژه فعال نبوده و در حال حاضر تنها ۲ تا ۳ صندوق در این زمینه فعالیت مؤثر دارند.
این «وضعیت نامناسب» در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد با اجرای آیین‌نامه و دستورالعمل این طرح در ابتدای سال ۹۳، بخش مسکن تا حدودی بهبود یابد اما رکود حاکم بر بازار مسکن و بروکراسی موجود در سازمان بورس برای اجرای فرآیند ثبت و همچنین فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان، عدم استقبال انبوه‌سازان و بخش خصوصی را به همراه داشت.
تقصیر کدام بخش بیشتر است؟
آیا عدم موفقیت این طرح را باید در اقدامات یا سخت‌گیری‌های سازمان بورس جست‌وجو کرد یا پای وزارت راه و شهرسازی هم به‌عنوان طراح این صندوق‌ها به این ناکامی کشیده می‌شود؟ معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است وظیفه وزارت راه و شهرسازی اجرای قانون صندوق زمین و ساختمان بود که این اقدام هم انجام شد اما درباره موفقیت یا شکست آنها، بورس باید پاسخگو باشد.
«حامد مظاهریان» درباره شکست طرح «صندوق‌های زمین و ساختمان» و علت عدم پیگیری اجرای این ابزار تأمین مالی از سوی وزارت راه و شهرسازی اظهار می‌کند: یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش تحریک عرضه، تقاضا و همچنین تأمین مالی بخش مسکن که از روش‌های جدید و غیربانکی است، راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان بود که بر پایه تأمین مالی از سرمایه‌های خرد بازار سرمایه شکل گرفت. وی ادامه می‌دهد: «تا پیش از راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، بازار سرمایه امکان ورود به بازار مسکن و ساختمان را نداشت، هر چند قانون صندوق‌های زمین و ساختمان در سال ۸۴ به تصویب رسیده بود اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن در هیات دولت تدوین و تصویب نشده بود که دولت یازدهم با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این صندوق‌ها، امکان ورود بازار سرمایه به بخش مسکن را فراهم کرد.»

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

صندوق‌های جسورانه