صکوک اسلامی

 در آموزشی

یکی از جدیدترین ابزارهای مشتقه معرفی شده در بازار های مالی دنیا صکوک اسلامی است. تفاوت اصلی که باعث می شود صکوک با سایر ابزارهای مالی برای بازار های مالی کشور های اسلامی به خصوص جذاب شود این است که صکوک برپایه عقود اسلامی تعریف و طراحی شده‌اند و در شیوه طراحی آن‌ها این ملاحظه شده است که بر خلاف بسیاری از اوراق دیگر مالی صکوک حاکی از وجود بخش حقیقی در قبال اوراق می باشد .
ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام مانند :
• اجاره
• سلم
• استصناع
• مضاربه
• مشارکت و …
طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند. صکوک از زمان ارائه آن در کشور که سابقه‌اش به انتشار اوراق مشارکت برای ساخت اتوبان نواب می رسد تا به حال رشد چشمگیری در عرصه تامین مالی در بازارهای مالی داشته و توانسته است به عنوان یک ابزار مالی کارآمد هم مشتریان خود را راضی نگاه داشته و هم به تامین مالی شرکت‌ها برای فعالیت در بخش حقیقی اقتصاد کمک شایانی بکند. از جمله ویژگی‌هایی که برای صکوک می توان بر شمرد را:
– ریسک پایین نسبت به اوراق عادی زیرا حاکی از دارایی حقیقی اند
– بالا بردن ضریب نقدینگی فعالان اقتصادی
– بالا بودن ضریب نقد شوندگی با وجود بازار ثانویه حاکی بودن از دارایی حال آن که بسیاری از اوراق رقیب حاکی از بدهی اند

با توجه به ویژگی‌هایی که در بالا آمد و نیز رفع دغدغه برخی افراد که سایر اوراق مالی را به لحاظ به لحاظ دینی مناسب برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند همگام با انتشار و ارائه این اوراق در کشور، شرکت تامین سرمایه تمدن نیز بخشی از خدمات خود را در این راستا به کار گرفته است .

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

شرکت‌های سرمایه‌گذاریسرمایه‌گذاری خطرپذیر