صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨۴ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره١١۴٠۵ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق با درآمد ثابت می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی های روز ارایه درخواست و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز قبل از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند.

مدیر صندوق :
شرکت تامین سرمایه تمدن
متولی صندوق :
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
ضامن نقد شوندگی :
بانک توسعه صادرات ایران
مدیران سرمایه گذاری :
عظیم ثابت، پرویز فاتح، سیده نفیسه میرلوی جوآبادی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید