صندوق گنجینه زرین شهر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه زرین شهر در تاریخ ١٣٩٠/٠۴/١۵با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ، ١٣٨۴ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ١٠٩١٩ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق مشارکت با درآمد ثابت میباشد، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند.

مدیر صندوق :

شرکت تامین سرمایه تمدن

متولی صندوق :

مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

ضامن نقد شوندگی :

بانک شهر

مدیران سرمایه گذاری :

پرویز فاتح، یحیی پروانی، عظیم ثابت