۰
توسط
ارسال شده در

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه تفاوت‌هایی دارند؟

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ؛ میزان سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری متغیر می‌باشد و با صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و یا با ابطال آنها کاهش می‌یابد، اما سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری ثابت بوده و [...]

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید