۰
توسط
ارسال شده در

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه تفاوت‌هایی دارند؟

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ؛ میزان سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری متغیر می‌باشد و با صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و یا با ابطال آنها کاهش می‌یابد، اما سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری ثابت بوده و [...]

۰
توسط
ارسال شده در

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. به‌ طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند: اوراق مالکیت (سهام)، اوراق بدهی شامل اوراق قرضه [...]

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید