۰

مقصد پول‌های خارج شده از مؤسسات غیر مجاز کجاست؟

در ماههای اخیر و با افزایش مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چهار گروه از سرمایه‌داران، اقدام به خارج کردن سرمایه‌های خود از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کرده‌اند. این چهار دسته شامل [...]

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید